Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania RODO, przekazujemy Państwu informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Zakład Handlowo-Usługowo Produkcyjny Hurtownia Wyrobów Hutniczych MINI-STAL B Godek M, Godek R.S:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny Hurtownia Wyrobów Hutniczych MINI-STAL B Godek M, Godek R.S z siedzibą w Pobiedziskach, ul. Kiszkowska 12, 62-010 Pobiedziska (dalej: „Mini-stal B”).

Z firmą Mini-stal B można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mini-stalb.com.pl lub pisemnie na powyższy adres.

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

Kontaktu i świadczenia zamówionych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Triada-Druk dla celów wykonania umowy do momentu zakończenia świadczenia usług, chyba że po tym okresie zajdzie potrzeba przetwarzania przez Mini-stal B Państwa danych osobowych w celu dochodzenia przez Mini-stal B roszczeń – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń;

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Mini-stal B dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;
  • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt mailowy.
  • w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne ale jest niezbędne do świadczenia przez Mini-stal B usług polegających na udzieleniu informacji handlowej i zawarciu umowy. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Mini-stal B ww. usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Polityka cookies

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Dla poznania zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mają Państwo możliwość wyłączenia cookies w konfiguracji przeglądarki.